Doctoranzi 2010

Nume Titlul tezei Conducător
1. Diana Badica Ciberspaţiu şi mobilitate virtuală
2. Ionela Badica Şcoala sociologică gustiană şi mişcarea cooperatistă interbelică
3. Delia Badoi Spre o sociologie a sociologiei: Constructia sociala a unei sociologii publice in Romania Prof. univ. dr. Lazar VLĂSCEANU
4. Raluca Balasoiu Particularităţi ale angajamentului organizaţional în instituţiile de învăţământ superior
5. Virgil Brumaru Percepţii ale corupţiei – o abordare sociologică
6. Valentin Busu Imagili ale puterii în comunicarea de masa
7. Emil Calinescu Sociologia manelelor. O monografie a fenomenului manelelor in spatiul cultural romanesc. Prof. univ. dr. Maria VOINEA
8. Miriam Cihodariu Fara titlu
9. Simona Ciotlaus Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Materializări ale cunoașterii în cercetarea științifică, practicile muzeale și dezvoltarea sustenabilă Prof. univ. dr. Lazar VLĂSCEANU
10. Adrian Constantin Aşezămintele pentru vârstnici – fundamente morale, sociologice şi teologice.
Studiu de caz. Construire asezământ pentru vârstnici la Moineşti
11. Ovidiu Craiu Organizarea memoriei sociale
12. Alin Croitoru Practica antreprenorială în România după 1989. O analiză focalizată asupra asociaţiilor antreprenoriale
13. Claudiu Degeratu Noile dimensiuni non-militare ale securităţii europene şi configurarea mecanismelor de consultare publică
14. Cristian Dinu Analiză asupra politicilor de locuire în România pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecţie
15. Alin Dreptate Comunicarea nonverbală: semnele minciunii. Studiu comparativ România/Afganistan
16. Dorina Guzun Modele comunicaţionale şi mijloace de relaţionare în societăţile tradiţionale şi cele moderne. Studiu comparativ: România şi Marea Britanie (anii 1789-prezent)
17. Bogdana Huma Teorii sociologice şi psihologice ale formării impresiilor
18. Patricia Iftene Beneficii individuale şi sociale ale investiţiilor în învăţământul superior în România
19. Sandica Ion Identificarea factorilor de stres cu care se confruntă familiile copiilor cu autism din România
20. Alina Irimia Fundamentarea deciziilor strategice prin intermediul metodelor prospective
21. Florentina Laptuca Dezvoltarea populaţiei urbane
22. Lucian Lazar Cunoaştere ştiinţifică şi reprezentări sociale în România
23. Cristina Marghioala Spectacularizarea violenţei în emisiunile informative din România
24. Ramona Marinache Scene sociale, culise corporale. Somn şi modernitate în România
25. Ionut Mavrichi Femina Christiana
Schimbări ale paradigmelor discriminatorii ale femeilor în creştinismul timpuriu şi revenirea la ele prin ”încreştinarea” lor în perioada post-constantiniană
26. Simona Mihaiu Etiologia criminalităţii violente în societatea românească
27. Rodica Negreanu Capacitatea de adaptare a populaţiei la produsul arhitectural şi urban
28. Ioana Onofrei Criminalitatea românească în spaţiul european
29. Bulumac Ovidiana-Raluca Infrastructură și societate. Considerente teoretice și studii de caz Prof. univ. dr. Radu BALTASIU
30. Simona Paraschiva
31. Ioana Paun Procese de rescalare în spaţiul translocal Româno-Italian
32. Valentin Pauna Dezvoltarea industriei comerţului în România, perspective şi provocări ale forţei de muncă, dinamica pieţelor emergente şi impactul acestora asupra hypermarketurilor multinaţionale
33. Catalina Plesca
34. Ion Daniel Popa Evaluarea economiei sociale în România
35. Ioana Popa Basarabia – spaţiu geopolitic al confluenţelor în secolul XX. Locul şi rolul Bisericii în societatea basarabeană (studiu de caz)
36. Laura Popa-Mare Construcţia securităţii europene la nivel discursiv şi identitar
37. Delia Popescu Construcţia socială a maternităţii
38. Nicoleta Preda Rolurile partenerilor şi comunicarea în dansul sportiv
39. Gabriel Sapunaru Aspecte ale ordinii de status într-un orăşel din ”Oltenia de sub munte”. Elemente de cartografie subiectivă
40. Mariana Stan Rolul familiei în integrarea tinerilor cu handicap
41. Ionela Stanciu Aspecte sociologice ale fenomenului de mobbing cat şi impactul său în mediul social
42. Fanel Stroe
43. Ioana Tomus Managementul resurselor umane în societatea cunoaşterii. Studiu calitativ în sectorul non-profit din România
44. Mihaela Tucan Impactul migraţiei părinţilor asupra socializării copiilor
45. Laura Tufă Deontologia cercetării sociale: între coduri etice şi opţiuni individuale Prof. univ. dr. Ioan MĂRGINEAN
46. Leonard Zamfir Prăbuşirea sistemului comunist. Cauze şi efecte