NECSOC

COMPETIŢIE PENTRU BURSE DE CERCETARE

În luna mai 2011 au avut loc prezentările celor doi bursieri în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie, ca invitați ai Atelierului de cercetare socială pe tema “ Proiectul de cercetare: gen literar, unealtă, biografie”. Proiectele discutate sunt disponibile aici.

***

Câștigătorii burselor NECSOC sunt:

- Zsuzsa Plainer

- Cosmin Radu

Procedura de evaluare a candidaților pentru bursele NECSOC

***

Apel la candidaturi

NEW EUROPE COLLEGE Institut de studii avansate
Fondator şi Rector : Prof. Dr. Dr. h.c. Andrei Pleşu

În parteneriat cu:

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea din Bucureşti

Anunţă lansarea unei competiţii pentru obţinerea a două burse semestriale de cercetare pentru doctoranzi în domeniul sociologiei

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  1. Candidatul/candidata trebuie să fie înscris/ă la doctorat în domeniul sociologiei, într-un stadiu avansat al cercetării. Sunt încurajate proiectele de cercetare care permit o deschidere interdisciplinară. Sunt eligibile şi proiecte comune de cercetare, realizate de doi doctoranzi.
  2. Nu sunt eligibili doctoranzii care beneficiază deja de o bursă doctorală POSDRU finanţată de Fondul Social European
  3. Se cere o foarte bună cunoaştere a cel puţin două dintre limbile străine de circulaţie internaţională. O bună cunoaştere a limbii engleze este dezirabilă.

VALOAREA ŞI DURATA BURSEI:
Bursa se acordă pentru un semestru universitar (5 luni), în intervalul 1 martie – 31 iulie 2011. Valoarea bursei lunare este de 1850 lei.
Programul bursierilor presupune prezenţa obligatorie la New Europe College cel puţin o dată pe săptămână, în vederea participării la seminarul săptămânal, care are loc miercuri. Pentru bursierii din alte localităţi vor fi acoperite eventualele cheltuieli de cazare şi de transport.
La sfârşitul programului de cercetare bursierii vor elabora un raport de cercetare în engleză sau franceză, care va include o secţiune privind conexiunile interdisciplinare ale proiectului şi implicaţiile metodologice ale acestora.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE ŞI TERMENE PRIVIND CONCURSUL:

Formularul de participare la concurs poate fi descărcat și de pe site-ul www.nec.ro, împreună cu instrucțiunile de completare şi documentul Call for Applications, de asemenea de pe site-ul www.doctorat-sociologie.ro, sau obținut prin e-mail de la applications@nec.ro

Dosarele de candidatură se primesc în intervalul 20 septembrie – 1 octombrie 2010. Nu se admit dosare care sosesc după această dată.
Formularele trimise prin e-mail trebuie să conţină la rubrica Subject următoarele cuvinte: „Burse NECSOC”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. (021) 307 99 10 – între orele 10-17 ale fiecărei zile lucrătoare – sau
prin e-mail: applications@nec.ro